AL- KOLSAN Metal Döküm Sanayi

AL- KOLSAN Metal döküm sanayi 1989 yılında İstanbul Samandıra' da kuruldu. Kurulduğu günden bugüne sürekli yenilikçi ilkesinden vazgeçmeyen firmamız, alüminyum aksesuar konusunda üretim yelpazesi oldukça geniștir. Firmamız mamul üretimini A' dan Z' ye kendi tesislerimizde yapmaktadır. Bugün ülkemizin büyük bölümünde önemli bir pazar payına sahip olan AL-KOLSAN METAL 1996 yılında ürünlerinin kalitesini kanıtlamak üzere, değerli kullanıcıları tarafından yurtdıșı pazarlara satıșa yönelmiștir.Makine parkı oldukça geniș olan firmamız aksesuar konusunda her türlü ihtiyaca zamanında çözüm üretebilmektir. Müșterilerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hareket etmeyi kendine prensip edinen firmamız araștırma geliștirme faaliyetlerini kullanıcıların beklentilerine göre yapmaktadır. 2003 Yılında üretim kapasitesi ile kısa zamanda Türkiye'de yerli üretimde önemli bir konuma gelen firmamız, çok kısa zaman zarfında yurtdıșı pazarlarda da ürünlerinin tanıtımını hızlandıracaktır. Değerli müșterilerimiz dünden bugüne uzanan çizgide geçmiște yașadığı zorluklar bizi șimdilerde önemli bir noktaya getirmiștir. Prensibimiz bellidir; siz müșterilerimize en kaliteli ürünü en hızlı ve zamanında sunmaktır.

YATIRIM

2002 Senesinde AL-KOLSAN yatırım ağırlığını alüminyum aksesuarları en hızlı ve en kaliteli bir șekilde üretmeye harcamaya hedeflemiștir.Bu yüzden üretimlerini çok fonksiyonlu makinelerde üreterek, mamullerini daha düzgün yüzeyli ve daha kaliteli üretmeyi hedeflemiștir. Çok kısa zamanda internet üzerinden çok geniș kesimlere de hizmet vermeyi hedefleyen AL-KOLSAN firmamızdaki gelișmeleri zamanında müșterilerine sunacaktır.

KALİTE

Bugün Türkiye'de alüminyum sektörünün aksayan ayağı olarak görünen aksesuar olduğunu tüm kullanıcılar tarafından belirtilmektir. Kurulduğu günden beri AL-KOLSAN metal bütün çalıșanlarına prensip olarak sadece bu ürünü satın alan değerli dostlarımızın değil bu ürünü kullanacak nihai tüketicinin de memnuniyetinin sağlanmasıyla gerçek kalitenin olușacağını sürekli belirtilmektir.

HIZLI ÜRETİM VE TEKNOLOJİ

Üretimin hızlı olması için teknolojinin zamanında kullanılması gerekir. AL-KOLSAN metal müșterilerine sunduğu ürünleri zamanında ulaștırabilmek için tüm ekipman ve makine parkına sahiptir.Aksesuarları kaliteden taviz vermeden hızlı üretmek için kontrolleri deneyimli elemanları ile sağlayan AL-KOLSAN üretmiș olduğu aksesuarları fabrikadan çıkıștan müșterilerine sunușa kadar olan bölümü sürekli denetim altında tutmaktadır.


AL-KOLSAN Foundry was founded in 1989 in Samandıra, Istanbul. Since the day it was founded, our company does not give up its innovative principle and its range of products in aluminum accessories is very wide. Our company manufactures products from A to Z in our own facilities. Today, AL-KOLSAN METAL, which has a significant market share in most of our country, has turned to sales to overseas markets by its valuable users in 1996 to prove the quality of its products. Our company adopts the principle of acting in line with the needs and demands of its customers and conducts research and development activities according to the expectations of the users. In 2003, with production capacity of our company in a short time from an important position in domestic production in Turkey, a very short time, overseas markets will accelerate the promotion of the product. Distinguished customers The challenges that we have experienced in the past in the line extending from yesterday to today have made us an important point now. Our principle is clear; to provide the best quality product to our customers in the fastest and timely manner.

INVESTMENT

In 2002, AL-KOLSAN has aimed to spend its investment weight to produce aluminum accessories in the fastest and highest quality way. AL-KOLSAN, which aims to provide services to a wide range of people over the internet in a very short time, will present the developments in our company to its customers on time.

QUALITY

Today accessories that appears to be crippled leg of the aluminum industry in Turkey is to be specified by all users. Since its establishment, AL-KOLSAN metal has always stated that the real quality will be ensured by ensuring the satisfaction of not only our valuable friends who buy this product but also the end consumer who will use this product.

FAST PRODUCTION AND TECHNOLOGY

Technology needs to be used in a timely manner to make production faster. AL-KOLSAN metal has all equipment and machine park to deliver the products offered to its customers on time. AL-KOLSAN, which provides controls with experienced staff to produce accessories without making concessions from quality, keeps the part from the factory until the presentation to the customers under the continuous supervision.

Tüm Hakları Saklıdır 2024 Al-Kolsan